MuKa - Pedag.opinnot, harjoittelu

SIVUT EIVÄT OLE AJANTASALLA. VERKKOSIVUJA PÄIVITETÄÄN OPISKELIJALLE-SISÄLTÖÖN SYKSYN 2019 AIKANA.

5.9.2018

050125A Tutkiva opettajuus harjoittelussa

Harjoitteluperiodit 2018-19

1. periodi 2.10.–29.11. (3 harjoittelijaa)

2. periodi 30.11.–5.2.2019 (4-5 harjoittelijaa)

3. periodi 6.2.–4.4. (4-5 harjoittelijaa)

4. periodi 5.4.–1.6. (4-5 harjoittelijaa)

Harjoitteluun liittyviä aikatauluja

 

3.5.2018

Opetusharjoittelu 2018–19

10.12.2017

Pedagogiset opinnot keväällä 2018

 

7.12.2017

SORA-lainsäädäntö

Rikosrekisteriotteen esittäminen liittyen tutkinto-ohjelmien harjoitteluihin

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 

Oulun yliopiston koulutusneuvoston vahvistettu teksti 13.6.2012

Harjoittelut ja sora lainsäädäntö KTK:n sivustolla

 

 

17.5.2017

Opetusharjoittelut 2017–2018

Perusharjoittelu (2.4.–27.4.2018)

Syventävä harjoittelu I (14.8.–22.9.2017) ilmoittautuminen weboodissa aukeaa 1.8.2017

Syventävä harjoittelu II, 3:ssa periodissa:

1. periodi 2.10.2017-29.11.2017

2. periodi 30.11.2017-5.2.2017

3. periodi 6.2.2017-6.4.2017

 

15.8.2016

Opetusharjoittelut 2016-17 (Tiedote)

050081A Perusharjoittelu (20.3.-5.5.2017)

050082A Syventävä harjoittelu I  (15.8.-29.9.2016)  Ilmoittautuminen weboodissa alkaa 1.8.2016

050083A Syventävä harjoittelu II, toteutetaan Normaalikoululla kolmessa periodissa:

1. periodi: 30.11.2016 - 8.2.2017   (max. 4 harjoittelijaa)

2. periodi: 9.2. - 7.4.2017   (max. 5 harjoittelijaa) 

3. periodi: 10.4. - 3.6.2017   (max. 4 harjoittelijaa)

Ohjaava opettaja Timo Kovanen

Ilmoittautuminen weboodissa alkaa 1.9.2016

Opetusharjoittelijan opas 2016-17

Syventävä harjoittelu 2:n aloitusinfo kaikille harjoittelijoille (riippumatta siitä, missä periodissa harjoittelunsa suorittaa)  järjestetään torstaina 22.9. klo 8.15-14.00 norssin auditoriossa

 

18.12.2015

050091A Valinnaiset opinnot

-   Pysyviä ja vuosittain vaihtuvia opettajan pedagogisten opintojen yleistavoitteita tukevia kursseja, joita tarjoavat normaalikoulu kasvatustiede ja ainedidaktiikka.

-  Kursseja pyritään järjestämään mm. seuraavilta alueilta: TVT, etiikka, tutkiva orientaatio opetuksessa ja osana ammatti-identiteettiä, kansalaistaidot ja aktiivinen kansalaisuus, vastuu ympäristöstä, monikulttuurisuus ja kulttuurien välisyys, erilaisuuden kohtaaminen, moniammatillinen yhteistyö, toiminnallinen matematiikka jne.

-  Kandipuolen opintojakso, järjestetään 3. lukuvuoden keväällä.

-  Valinnaisita opinnoista vastaa aineenopettajakoulutuksen koordinaattori Emilia Manninen ( emilia.manninen (at) oulu.fi )  (kyselyt opintojaksosta, mahdolliset korvaavat suoritukset ym.)

-  Aineenopettajakoulutuksen sivusto

 

7.9.2015

AMK:ssa suoritettujen pedagogisten opintojen korvaavuus

Viimeksi päivitetty: 20.8.2019