Musiikki 25 op

Musiikin sivuaineopinnot on pedagogisesti suuntautunut opinto-
kokonaisuus, jossa tutustutaan kokonaisvaltaisesti musiikkikasvatuksen eri työtapoihin ja pedagogiikkaan 0 – 6-luokkien näkökulmasta.

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa musiikin kokonaisvaltaisen merkityksen osana ympäröivää kulttuuria. Opiskelija osaa analysoida musiikin mahdollisuuksia identiteetin vahvistamisen, tunne-elämän eheyttämisen ja yhteisön rakentamisen välineenä. Hän osaa käyttää musiikkia monipuolisesti oppimisen ja lapsen kehityksen tukena yleissivistävässä koulutuksessa sekä osaa arvioida pedagogisia valmiuksiaan erityisesti 0-6 -luokkien laaja-alaisena musiikkikasvattajana. Opiskelija kykenee kehittämään ja soveltamaan erilaisia toiminnallisia työtapoja musiikkikasvatukseen sen alati muuttuvalla kentällä. Opiskelija osaa opintojakson päättyessä musisoida erilaisten musiikillisten tyylien, lajien ja käytäntöjen alueella. Näitä ovat monipuolista ohjelmistoa sisältävät instrumentti- ja lauluopinnot, musiikkiteknologia, musiikin tuntemus ja tiedot sekä integroivat projektiopinnot.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat, erityisesti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Marja Ervasti.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Musiikin sivuaineen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2019