Musiikkikasvatuksen opetettavan aineen kokonaisuus (laaja sivuaine) 75 op

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija:

  • osaa soveltaa musiikin aineenopettajan työssä tarpeellisia musiikinteorian- ja historian kokonaisuuksia.
  • osaa myös soveltaa musisointitaitojaan rytmimusiikin ja suomalaisen kansanmusiikin alueilla.
  • osaa soveltaa musiikin johtamisen ja sovittamisen taitoja opetustyössään.

Hakeminen

Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on

  • voimassa oleva opinto-oikeus maisterin tutkintoon johtavaan luokan- tai aineenopettajan koulutukseen;
  • ylempi korkeakoulututkinto ja luokanopettajan kelpoisuus;
  • ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin perusopetuksen luokilla 7-9 opetettavassa aineessa (= tutkintoon kuuluvana tai erillisenä suoritetut 60 op:n/35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot).

Musiikkikasvatuksen sivuaineeseen otetaan enintään kolme (3) opiskelijaa. Lisäksi Lapin ja Oulun yliopistojen välisen opiskelijavaihtoa koskevan sopimuksen mukaisesti voidaan musiikkikasvatuksen sivuaineeseen ottaa enintään kaksi (2) Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijaa. Aloituspaikkamäärä on siten enintään viisi (5).

Tämän sivuston tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkempi hakua koskeva informaatio löytyy Hae opiskelijaksi sivujen kautta. Em. sivuilla kerrottuja hakuaikoja tulee noudattaa.

Hakuneuvonta

Lisätietoja musiikkikasvatuksen sivuainevalinnasta saa Petteri Klintrupilta, puh. 0294 48 4580 sekä www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Kari Kuivamäki.

Lisätietoa opinnoista

Musiikkikasvatuksen aineopintojen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 23.6.2015