Nais- ja sukupuolentutkimus

Nais- ja sukupuolentutkimuksen www-sivut

Nais- ja sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen, perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Naistutkimuksen perustehtävä on sukupuolisensitiivisen, -tietoisen ja -kriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Opiskelu

Monitieteisenä oppialana naistutkimus palvelee koko yliopistoa. Kaikkien Oulun yliopistossa kirjoilla olevien opiskelijoiden on mahdollista valita oppiaine sivuaineeksi.  Naistutkimus oppiaineena koostuu perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä erillisistä opintokokonaisuuksista. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua HILMA yliopistoverkoston opintoihin. Naistutkimuksen lukukausittaisessa lukujärjestyksessä kerrotaan järjestettävästä opetuksesta.

Monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö

Nais- ja sukupuolentutkimus tekee yhteistyötä niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pääasiassa pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla projekteja ja projektikumppanuuksia maailmanlaajuisesti.

Yhteystiedot

Nais- ja sukupuolentutkimuksen yliopistolehtori
Dos. Vappu Sunnari
tel 08 553 3720, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Nais- ja sukupuolentutkimuksen www-sivut

 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017