Jatko-opintojen ohjaus

Tutkijakoulutus tapahtuu tiedekunnan tutkimusryhmissä osana niissä tehtävää tutkimusta. Tutkimusryhmät toimivat kolmessa yksikössä: Oppiminen ja oppimisprosessit, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt ja Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit.

Jokaisella jatkotutkintoa tekevällä opiskelijalla on oikeus saada työn tekemiseen tarvittavaa ohjausta. Ohjaus perustuu ohjaussopimukseen, ohjauskeskusteluun, opiskelijan aktiivisuuteen sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. Jatko-opintojen ohjaajana voi toimia dosentti tai professori ja toiseksi ohjaajaksi voidaan nimittää tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Jokaiselle väitöskirjatyölle nimetään seurantaryhmä, joka kootaan yhdessä jatko-opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Seurantaryhmän tehtävänä on ottaa kantaa väitöskirjatutkimukseen ennen sen virallista tarkistamista. Seurantaryhmä auttaa myös opiskelijaa mahdollisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa.

Jatko-opiskelijaksi hakeutuvan tulee olla yhteydessä mahdolliseen tulevaan ohjaajaansa jo ennen opinto-oikeuden hakemista.

Viimeksi päivitetty: 13.9.2017