Tutkintovaatimukset

Pääaineet

 

kasvatustiede, kasvatuspsykologia, musiikkikasvatus ja erityispedagogiikka

 

Väitöskirja

 

Väitöskirja voi olla joko monografia tai artikkelikokoomateos. Artikkelikokoomaväitöskirja koostuu vähintään kolmesta hyväksytystä, vertaisarvioidusta (blind review) julkaisusta ja yhteenveto-osuudesta. Julkaisujen tulee olla mielellään JUFO-luokitelluissa lehdissä. Osajulkaisut voivat olla myös suomenkielisiä. Yksi osajulkaisu voi olla myös ns. conference proceedings -artikkeli tai artikkeli kokoomateoksessa edellyttäen, että julkaisu on vertaisarvioitu (blind review). Väittelijän täytyy olla ensimmäisenä kirjoittajana vähintään kahdessa osajulkaisussa. Mikäli väittelijä on toisena kirjoittajana jossain julkaisussa, tulee yhteenvedossa eritellä väittelijän kontribuutio selkeästi.

 

Tutkinnon rakenne

 

Kasvatustieteiden tohtorintutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista väitöskirjatutkimusta tukevista opinnoista (30 op), väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta väitöstilaisuudessa.  Koulutus perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, jonka opiskelija laatii (OodiHOPS) yhteistyössä väitöskirjan ohjaajan/-jien kanssa.

Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tohtorin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista (30 op): 

I)                   Yleis- ja valmiustaito-opinnot (4 op):

Johdatus tohtoriopintoihin 1 op

Tieteen etiikka 2 op

Seurantaryhmän tapaamiset 1 op

(http://www.oulu.fi/uniogs/courses)

 

II)                Tieteenalakohtaiset opinnot (26 op)

Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op

Kasvatustieteiden opinnot 22 op

(https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.13983431811)

 

III)              Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen väitöstilaisuudessa (http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/vaitoskirja).

 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2017