Kasvatustieteiden koulutus

Kasvatusalan koulutuksen tieteellisenä perustana on kasvatustieteen, psykologian ja sosiologian tieteenperinteet sekä tiedekunnassa harjoitettava tutkimustyö.

Koulutuksen ammatillisena perustana ovat kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja hallintotehtävät sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävät erilaisissa ohjaustoimintaa tarvitsevissa organisaatioissa.

Kasvatustieteiden koulutuksessa voi olla pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Koulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016