Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

  • Saat valmiudet myönteistä vuorovaikutusta edistävään opettajuuteen.
  • Perehdyt monipuolisesti kouluikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit hankkia myös yläkoulun aineenopettajan kelpoisuuden.

Luokanopettajan koulutuksesta valmistunut osaa tarkastella monipuolisesti oppilaidensa kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Kuinka ehkäistään eriarvoisuutta ja edistetään tulevien sukupolvien tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä? Kuinka oppimista ja hyvinvointia parannetaan digitaalisilla ratkaisuilla? Luokanopettajakoulutus tarjoaa vastauksia juuri näihin kysymyksiin.

Tärkeää työtä tulevien sukupolvien hyvinvoinnin puolesta
Opettajana saat välittää tuleville sukupolville tärkeitä arvoja, tietoja ja taitoja siten, että myös muuttuvan maailman tarpeisiin pystytään vastaamaan. Koulutuksesi keskiössä ovat ihmisen kasvu ja oppiminen, ja pääset tarkastelemaan esimerkiksi ihmiskäsityksiä, ihmisyyttä sekä ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta.

Ilmastonmuutoskasvatus turvaa hyvän elämän edellytyksiä ja on siksi tärkeä osa opintojasi. Ilmastonmuutosta käsitellään niin kasvatustieteiden kuin eri tieteenalojen opettamiseen liittyvissä opinnoissa.

Luokanopettajakoulutus auttaa ymmärtämään kestävää kehitystä niin ekologisesta kuin sosiaalisesta ja kulttuurisestakin näkökulmasta, jolloin opit ihmisoikeuksista sekä alueellisesta ja globaalista tasaarvoisuudesta.

Monipuolista osaamista tulevaisuuden koulujen tarpeisiin
Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kasvatusalan ammattilaisena tulevaisuuden koulussa. Pääset perehtymään monipuolisesti kouluikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen.

Valmistuttuasi voit toimia erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristöissä. Voit myös hankkia yläkoulun aineenopettajan kelpoisuuden. Maisterintutkinnon suoritettuasi saat luokanopettajan kelpoisuuden.

Ammattinimikkeesi voisi olla esimerkiksi:

  • luokanopettaja
  • koulutussuunnittelija
  • tutkija
  • asiantuntija
  • kouluttaja.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.3.2020