Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Luokanopettajakoulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita suuntautumismahdollisuuksia ja mahdollisuus osallistua erilaisiin kokeilu- ja yhteistyöprojekteihin. Koulutus tarjoaa myös vahvan pohjan tutkimukselliseen työhön.

Luokanopettajakoulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Luokanopettajakoulutuksissa on kaksi hakukohdetta: Kansainvälinen Intercultural Teacher Education, jonka sisäänotto on 20 opiskelijaa sekä luokanopettajakoulutus, jonka sisäänotto on 100 opiskelijaa. Jälkimmäinen hakukohde sisältää myös taide- ja taitopainotteisen ja teknologiapainotteisen suuntautumisen. Lisäksi on luokanopettajan maisteriohjelma.

Lisätietoja löydät tiedekunnan opinto-opas -sivulta.

 

Viimeksi päivitetty: 21.3.2018