Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma

  • Saat musiikinopettajan pätevyyden.
  • Perehdyt monipuolisesti musiikin oppimiseen ja opettamiseen.
  • Kehität musiikillisia taitojasi laulaen, soittaen, sovittaen ja johtaen.

Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Musiikki heijastaa aikaansa ja yhteiskuntaa, jossa se on syntynyt. Musiikki on myös sidoksissa ihmisen tunnemaailmaan. Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä.

Asiantuntijaksi sekä musiikissa että kasvatuksessa
Opinnoissasi kehityt asiantuntijaksi sekä musiikin että kasvatuksen eri osa-alueilla ja perehdyt moniin musiikin ja kasvatuksen kysymyksiin. Pääset myös syventämään taidollista ja tiedollista ammattiosaamistasi ja saat valmiudet tutkimustyölle.

Musiikkikasvatuksessa koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus on opetuksen keskeinen periaate. Opinnoilla on läheinen yhteys musiikinopetuksen työelämään. Musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat myös tärkeitä periaatteita.

Niin ikään opetuksen keskiössä ovat työelämävalmiudet, tiivis suhde ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan ja koulutuksen tasa-arvoisuus.

Musiikinopettajaksi moniin oppilaitoksiin
Saat valmiudet työskennellä musiikkikasvatuksen parissa laaja-alaisesti. Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot antavat sinulle perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden.

Monitieteinen kampus antaa mahdollisuuden päivittäisiin kohtaamisiin muidenkin alojen kanssa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • musiikinopettaja
  • muu musiikkikasvattaja
  • yrittäjä
  • tutkija. 

Viimeksi päivitetty: 24.2.2022