LASTENTARHANOPETTAJIEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALITTU

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistyy syksystä 2012 alkaen erillinen lastentarhanopettajien lisäkoulutus. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen turvin.

Koulutukseen haki yhteensä 77 hakijaa, joista 49 oli hakukelpoista. Hakukelpoisista hakijoista 41 kutsuttiin soveltuvuuskokeeseen. Koulutukseen hakevilla odotettiin olevan taustalla kasvatusalan yliopistollisia opintoja, mutta ei lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Soveltuvuuskokeen perusteella koulutukseen on valittu nyt 20 opiskelijaa. Pääaineena opiskelijoilla on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja he suorittavat kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Koulutus käynnistyy 26.11.2012 ja siinä noudatetaan kasvatustieteiden tiedekunnan, varhaiskasvatuksen koulutuksen opetussuunnitelmaa. Koulutus on noin 2-vuotinen.

Lisätietoja koulutuksesta Paula Loukkolalta, etunimi.sukunimi@oulu.fi, 0294 48 3654.

Viimeksi päivitetty: 24.10.2012