Ajankohtaista tutkimuksessa ja koulutuksessa

Koulutukset

Oulun yliopistossa voi tällä hetkellä opiskella yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op) ja opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille. Yhdessä 60 opintopisteen opinnot antavat asetuksen mukaisen laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Haku 25 opintopisteen opintoihin järjestetään vuosittain Opintopolun kautta.  Kevään hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 14.4. –5.5.2020. Koulutuksen tiedot julkaistaan Opintopolussa maaliskuun aikana. 

Opetushenkilöstölle on lisäksi tarjottu vuodesta 2019 alkaen 5 opintopisteen laajuinen koulutus Johdatus yliopistopedagogiikkaan suomen ja englannin kielellä.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään valtakunnallisessa UNIPS-hankkeessa kehitettyjä verkkomateriaaleja.  Koulutukseen osallistui vuonna 2019 yhteensä 93 osallistujaa Oulun yliopiston kaikista tiedekunnista ja useasta erillisyksiköstä. Vuonna 2020 järjestetään 3 koulutusta, joista yksi englannin kielellä. Lisätiedot ja hakeutuminen koulutukseen Oulun yliopiston henkilöstökoulutusportaalissa

 

Tutkimus

Yliopistopedagogiikan yksikön tutkimuksen keskeinen teema on yliopiston opettajien ammatillisen identiteetin ja pedagogisen ajattelun kehittyminen. Näihin sisältyvät myös opettajien uskomukset, emootiot ja reflektiotaidot. Toisena tärkeänä tutkimusteemana on tohtoriopintojen ohjauksen vuorovaikutus ja sen kehittäminen.

Viimeksi päivitetty: 20.3.2020