Ohjeita sivuaineiden hakuun

Sivuainelomakkeella haettaviin sivuaineisiin pätevät seuraavat säännöt:

 • Sivuainehaussa järjestetään I ja II hakukierros. II hakukierroksella on mahdollisuus saada myös "ylimääräinen sivuaine", mikäli paikkoja on jäämässä yli.
 • Sivuainepaikka vahvistetaan tai peruutetaan sähköpostitse tulevien ohjeiden mukaan.
 • Sivuaineoikeus on voimassa vain seuraavan lukuvuoden! Poikkeavista järjestelyistä on sovittava aineen vastuuhenkilön kanssa.
 • Sivuaineiden tarjonta tiedekunnassa vaihtelee vuosittain.
 • Sivuaineryhmiä järjestetään yleensä yksi / sivuaine. Ryhmän koko on noin 20 opiskelijaa, vähintään 10 opiskelijaa. Tarpeen mukaan resurssien sallimissa puitteissa osasta sivuaineita järjestetään kaksi ryhmää.
 • 1. sijalle asetettu valinta pyritään takaamaan 5 vuoden aikana jokaiselle luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijalle.
 • Opiskelija voi saada vain yhden sivuaineen I hakukierroksella.
 • Yksi opiskelija voi saada saman kevään sivuainevalinnoissa maksimissaan kaksi haettavaa sivuainetta.
 • Sivuainevalinnassa otetaan huomioon ainoastaan KTK:ssa aiemmin suoritetut / aloitetut sivuaineet sekä tiedekunnan kustantamat avoimen yliopiston sivuaineet.
 • Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa 5 vuoden aikana kaksi sivuainetta.

Periaatteita sivuainevalinnoissa

 • Etusijalla sivuaineisiin ovat ensimmäistä sivuainettaan ensimmäisenä vaihtoehtonaan hakevat.
 • Valinnan sijaluvun ja aiempien sivuaineiden lisäksi valintaan vaikuttavat opinnoissa eteneminen ja aloitusvuosi.
 • Valintaan vaikuttavat myös tutkintorakenteen mukaiset sivuainemäärät.
 • Etusijalla ovat luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat esi- ja alkuopetuksessa (ei varhaiskasvatuksen opiskelijoille), kuvataiteessa, käsitöissä (tekninen työ/ teknologia ja tekstiilityö/ teknologia), liikunnassa, musiikissa, varhaislapsuuden kulttuuriset ympäristöt -sivuaineessa sekä äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaineessa.

Muuta huomioitavaa:

 • Englantilaisen filologian sivuaineen (60 op) opinto-oikeutta voi hakea sivuainekokeen kautta Humanistisesta tiedekunnasta. KTK:lle on olemassa opiskelijakiintiö. Sivuaine ei vaikuta KTK:n sivuaineiden saantiin.
 • Sivuainevalinnoissa ei huomioida tiedekunnan vapaita sivuaineita eikä muualla aiemmin suoritettuja sivuaineita.
 • Tiedekunnan kustantamat sivuaineet avoimessa yliopistossa tulee mahtua tutkintoon ja niiden suorittamisesta on sovittava opintoneuvojan kanssa.
 • Sivuaineopintojen yhtenäistämisperiaatteet tarkoittavat seuraavaa:
  - kaikissa sivuainevalinnoissa noudatetaan yhtenäisiä valintaperiaatteita
  - kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa 5 vuoden aikana kaksi sivuainetta
  - sivuainevalinnoissa otetaan huomioon laaja-alainen opettajakelpoisuus eli ns. suppean (25 op) ja laajan (60 op) sivuaineen valintamahdollisuus resurssien sallimissa puitteissa
  - 1. valinta pyritään takaamaan jokaiselle opiskelijalle
 • Sosiologian, psykologian ja nais- ja sukupuolentutkimuksen sivuaineisiin ei tarvitse erikseen hakea. Psykologian sivuaineeseen on kuitenkin ilmoittauduttava. Näihin on kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla vapaa suoritusoikeus. Näitä voi suorittaa myös ylimääräisinä sivuaineina tutkintoon.
 • Mikäli tiedekunta tarjoaa avoimessa yliopistossa järjestettäviä sivuaineita, opintokokonaisuuden tulee olla tutkintorakenteeseen mahtuva ensimmäinen tai toinen sivuaine (Multiculturalism, yleinen teologia, terveystieto). Seuraa sähköpostitiedotusta, aikataulut sivuainehakuun tulevat Oulun avoimesta yliopistosta.
 • Muiden tiedekuntien opintokokonaisuuksiin haetaan/ ilmoittaudutaan kyseisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

WebOodin sivuaineoppaasta löydät edellisen vuoden sivuaineiden kuvaukset. Uusista sivuaineista tiedotetaan erikseen. Tarkempia tietoja sivuainevalintaan liittyen saat osallistumalla sivuaineviikolla järjestettäviin infoihin, lukemalla opinto-opasta sekä kysymällä opintoneuvojilta.

Viimeksi päivitetty: 26.2.2014