Ohjeita henkilöstölle koronavirustilanteessa

Koronavirukseen liittyvät ohjeet on koottu yhdelle sivulle suomeksi ja englanniksi:

https://www.oulu.fi/yliopisto/koronavirus

https://www.oulu.fi/university/coronavirus

Henkilökunnalle on lisäksi tarkempia ohjeita intranet Patiossa

 

Tiedekunnan ohjeistusta työskentelyyn koronaviruspandemian aikana.

Hyvä henkilöstö

Koronaviruksen aikoina suosittelemme henkilökuntaa tekemään töitä kotona ja tulemaan kampukselle vain, jos työtehtävien hoito sitä vaatii. Etäyhteyksillä voidaan hoitaa luennot, harjoitukset ja kokoukset toistaiseksi. Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan toistaiseksi.

Luento-opetukset pidetään etäyhteyksillä. Zoom toimii myös mobiililaitteissa, joten luentoa voi pitää tämän sovelluksen välityksellä. Lukujärjestyksen mukaisesti annettavan opetuksen toteuttaja vastaa tiedottamisesta opiskelijoilleen, millä tavalla opetus järjestetään.

Harjoittelujen aloitus siirtyy kahdella viikolla kaikilla kouluilla ja päiväkodeissa. Harjoittelut on tarkoitus aloittaa 30.3.2020. Tilanne muuttuu päivittäin, joten tiedotamme tarvittaessa asiasta.

Opetukset pidetään suunnitellussa aikataulussa, jotta opiskelijoille ei tule kuormitusta. Harjoitusryhmät pidetään etäyhteyksien avulla, mutta jos ja kun täytyy pitää, niin ohjeistakaa opiskelijoita välttämään lähikontaktia ja huolehtimaan käsien pesusta.

Konferenssit ja seminaarit perutaan toukokuun loppuun saakka.

Seuraa yliopiston tiedotusta: https://www.oulu.fi/yliopisto/koronavirus Tarkempaa tietoa henkilöstölle on intranet Patiossa. Työaikana tulee olla tavoitettavissa, joten seuraa sähköpostia.

Toivomme, että etätyö mahdollistaa uusien ajatusten tuottamisen, tutkimustyön tekemisen ja opetuksen kehittämisen.

Pysytään terveinä!

Terveisin,

tiedekunnan johto

Viimeksi päivitetty: 31.3.2020