varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus

1000+ Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK)

Projektin kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen monimuotoisen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen (KK, VO) toteuttamiseen seitsemän yliopiston yhteistyönä.

 
Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen suunnittelutyö on käynnissä ja koulutus alkaa syksyllä 2021. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

 
Koulutushankkeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu pääosin tai osittain päiväkotityön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Toteutuksessa ja suunnittelussa hyödynnetään kaikkien Suomessa varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavien yliopistojen yhteistyötä: Koulutusta järjestävät Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

 
Koulutus muodostuu etänä ja verkon välityksellä suoritettavista opinnoista, varhaiskasvatuksen arkeen kytkeytyvistä työelämälähtöisistä tehtävistä, ohjatuista harjoitteluista (työssäoppimisjaksoista) sekä lähiopetuksesta yliopistojen määrittelemillä lähiopetuspaikkakunnilla noin kerran kuukaudessa.

 
Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021. Hakijoilta edellytetään työkokemusta varhaiskasvatuksen ammatillisista tehtävistä ja kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta: http://www.tuhatplus.fi/

 

Oulun monimuotokoulutuksen ryhmät Kajaanissa ja Rovaniemellä

Kaikki lähiopetuspaikkakunnat ja yhteystiedot löytyvät koulutushankkeen sivuilta ja hakukohteet Opintopolusta. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutukseen tulee kaksi monimuotoryhmää (Rovaniemi ja Kajaani). Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa, 2 – 3 päivää kerrallaan. Toinen opiskelijaryhmä kokoontuu lähiopetukseen Kajaanissa ja määrättyjä lähiopetuskertoja voidaan järjestää myös Oulussa. Toisen ryhmän ensisijainen kokoontumispaikka on Rovaniemi, mutta lähiopetuskertoja on osittain myös Oulussa. 

Opintoihin ja hakuun liittyvät tiedustelut: hakijapalvelut (at) oulu.fi

Tutustu 1000+ hakukohteisiin osoitteessa Opintopolku.fi

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi

Tutkimusryhmä