SISUa ja digiä

SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -ESR-hanke

Projektin kuvaus

SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen mikroyrittäjien toimintakykyä ja -valmiuksia, jotta yritykset selviytyvät Covid19-kriisistä ja ovat sen jälkeen entistä vahvempia jatkamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä mikroyrittäjien voimavaroja ja jaksamista. Erityisesti tuetaan mikroyrittäjien digitaitoja ja tarjotaan yrittäjälle mahdollisuus kehittää, päivittää ja uusiutua kriisitilanteen aiheuttamassa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa hyödynnetään yrittäjien kanssa yhteisöllistä tiedonrakentamista ja ongelmanratkaisua sekä liiketoimintamallien kehittämistä yhteisöllisesti pienryhmissä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat

  • SISU-digiklinikasta, 
  • Yrittäjän SISU-digipankista
  • Liiketoiminnan uudelleen muotoilusta palvelumuotoilun keinoin.
     

Koulutukset

Palvelumuotoiluvalmennus

Mikroyrittäjille räätälöity SISUa ja Digiä -valmennus

Tietosuojailmoitukset

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Hankkeen keskeisenä tuloksena osallistuvat yrittäjät tunnistavat toimintamahdollisuutensa äkillisen kriisin aiheuttamassa tilanteessa sekä kehittävät erityisesti digitaalisten työkalujen monipuolista hyödyntämistä työssään ja etäpalveluiden tuottamista liiketoiminnassaan. Lyhyen aikavälin tavoitteena on turvata Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysten liiketoiminnan jatkumisen mahdollisuudet kriisitilanteen yli ja sen jälkeen.
Pitkän aikavälin tavoitteena on puolestaan mikroyrittäjien parempi valmius ennakoida ja kohdata vastaavia haasteita myös tulevaisuudessa.

Sisua ja digiä -valmennusten kuvaus

Sisua ja digiä-valmennus- ja mentorointikonsepti

Tutkimusryhmät

  • Learning & Educational Technology Research Unit (LET)