Väitös Jani Haapakoski

Väitöstilaisuus KM Jani Haapakoski 14.8.2020 klo 09:00

Perjantai, elokuu 14, 2020

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Jani Haapakoski

Väitöstilaisuus

14.8.2020 09:00

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, luentosali L10. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62119931865

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Oppiaine

Kasvatustiede

Aihe

Kaupalliset erheet ja liberaalit virheet. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen eettisiä esteitä kartoittamassa

Vastaväittäjä

Professori Fazal Rizvi, Melbourne yliopisto, Australia

Kustos

Professori Elina Lehtomäki, Oulun Yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitetaan, miten korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyviä eettisiä haasteita voidaan tunnistaa erilaisten uusliberaalien ja liberaalien lähestymistapojen kritiikin kautta. Korkeakoulutuksen yhteiskunnallista tehtävää on tulkittu enenevissä määrin uusliberaalista näkökulmasta, jossa yliopistojen yritysmäisyys ja rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on korostunut. Samoin korkeakoulujen kansainvälistymisen rooli on muuttunut ja taloudellisen fokuksen kasvava osuus toiminnoissa on herättänyt kysymyksiä toiminnan eettisyydestä. Pelkkä kaupallisuuden vastainen kritiikki ei kuitenkaan anna vastauksia kestävien käytänteiden kehittämiseen. Kansainvälistyminen on globaalia toimintaa ja sitä tarkasteltaessa on otettava huomioon myös tiedon tuottamiseen ja osallistumismahdollisuuksiin liittyvä epätasapaino. Dekoloniaalinen kritiikki osoittaa, kuinka sekä uusliberaalit että liberaalit lähestymistavat mahdollistavat epäeettisten käytänteiden toisintamisen kansainvälistymisessä.

Tässä laadullisessa tutkimuksessa hyödynnetään haastattelu- ja asiakirja-aineistoa 16 yliopistosta seitsemästä eri maasta. Aineisto on kerätty Ethical Internationalism in Higher Education in Times of Global Crises -projektissa (2012–2016). Tutkimus ammentaa kriittisestä diskurssianalyysistä ja aineistoa analysoidaan diskurssianalyysin ja sosiaalisen kartografian avulla.

Tutkimustulosten mukaan uusliberaalit lähestymistavat ovat hallitsevia korkeakoulujen kansainvälistymisessä, ja niiden kautta taloudelliset näkökulmat ovat tulleet yhä luonnollisemmaksi osaksi kansainvälistymistä. Lisäksi uusliberaalit lähestymistavat ovat sulauttaneet itseensä erinäisiä ei-kaupallisia toimintoja, mikä on aiheuttanut korkeakoulujen käytänteiden ja arvojen uudelleenmäärittelyä kaupallisista lähtökohdista. Jos kansainvälistymisen kritiikissä ei oteta huomioon globaalien valtasuhteiden epäsymmetriaa ja kolonialismin vaikutuksia, eettisten ongelmien ratkominen jää puolitiehen. Mikäli länsimaalainen korkeakoulutus nähdään hegemonisena ja pelkästään edistyksellisenä voimana, sen rooli globaalien epäoikeudenmukaisuuksien tuottamisessa voidaan ohittaa tai kieltää. Tämä saattaa johtaa epäeettisten käytänteiden normalisoimiseen. Tämä tutkimus edistää kansainvälistymisen kriittistä tutkimusta ja antaa kansainvälistymisen parissa työskenteleville työkaluja keskustella eettisten toimintamallien esteistä.

 

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

L10

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 17.8.2020