Monimuotokoulutuksen kehittämiseen jatkuvan oppimisen tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle hankkeelle 378 000 euron tuen jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään.  
 
Hanke toteuttaa syksystä 2021 alkaen kelpoisuuden tuottavat luokanopettajan monialaiset (60op) ja erityisopettajan erilliset (60op) ja englanninkielisenä opettajan pedagogisia opintoja täydentävät opinnot. Hankkeen aikana suunnitellaan ja pilotoidaan uudenlaista monimuotoista tapaa toteuttaa opintoja joustavasti tieto -ja viestintäteknologiaa ja etäopiskelua hyödyntäen. Opiskelijoiden kokonaismäärä on 50. Koulutukset kohdennetaan erityisesti työssä olevalle opetushenkilöstölle Kainuussa ja Pohjois-Suomessa sekä opettajankoulutuksen saaneille maahanmuuttajille. Hanke toteutetaan ajalla 12.6.2020 – 31.12.2022.   
 
Lisätietoja: 
Sari Harmoinen, hankkeen johtaja, sari.harmoinen@oulu.fi 
Kirsi Mäntykivi, projektikoordinaattori, kirsi.mantykivi@oulu.fi 

Viimeksi päivitetty: 10.8.2020