TunTuVa-koulutushanke

TunTuVa-hankkeessa tietoa tunteiden säätelytaidoista varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tunteet ja niiden sääteleminen ovat suuressa roolissa elämässämme: ne vaikuttavat oppimiseen, sosiaalisten suhteiden muodostumiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Tunteiden säätelytaidot ovat tärkeitä oppimisen taitoja, joiden avulla ihminen kykenee tunnistamaan omia tunteitaan ja niiden syitä sekä vaikuttamaan tunteiden kokemiseen, ilmaisuun ja niihin liittyvään toimintaan erilaisissa tunteita herättävissä tilanteissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tärkeä rooli lasten tunteiden säätelytaitojen oppimisessa, sillä tutkimusten mukaan lapset oppivat näitä taitoja parhaiten arjessa, jossa niitä voidaan tuetusti harjoitella.

Tänä syksynä käynnistyneessä TunTuVa-koulutushankkeessa on mukana seitsemän Pohjois-Suomen kuntaa. Koulutushanke on jatkoa TunTuVa-hankkeelle, jossa kehitettiin tutkimusperustainen 4T-toimintamalli tunteiden säätelytaitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Koulutushankkeen tavoitteena on:

  • Vahvistaa varhaiskasvatushenkilöstön tutkimusperustaista ammattitaitoa tunteiden säätelystä ja sen merkityksestä osana lapsen oppimisen taitoja 4T-toimintamalliin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden avulla.
  • Kehittää henkilöstön kykyä tunnistaa arjen oppimistilanteet ja tarjota keinoja tukea lasten tunteiden säätelyn kehitystä.
  • Levittää 4T-toimintamalli laajasti varhaiskasvatuksen kentälle Pohjois-Suomessa ja juurruttaa käytännöt osaksi henkilöstön työtä.
  • Kerätä kokemuksia mallin käytöstä sen kehittämiseksi.

Hanketta koordinoi LET-tutkimusyksikkö ja hankkeen johtajana toimii Hanna Järvenoja.

Lisätietoja:
Susanna Kinnunen, projektikoordinaattori, susanna.kinnunen@oulu.fi
Karoliina Hautala, koulutussuunnittelija, karoliina.hautala@oulu.fi
Kristiina Mänty, kouluttaja, tutkimusvastaava, kristiina.manty@oulu.fi

Koulutushanke verkossa: https://tuntuvahanke.wordpress.com/

Seuraa hankkeen ajankohtaisia kuulumisia somessa:
https://twitter.com/tuntuva
https://www.facebook.com/tuntuva

 

Viimeksi päivitetty: 7.9.2020