OsaaVa_bannerikuva

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

OsaaVa

Projektin kuvaus

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke on viiden varhaiskasvatusalan koulutusta tarjoavan oppilaitoksen yhteishanke, jonka päätavoitteena on kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää menetelmiä varhaiskasvatusalan koulutusten kiinnostavuuden lisäämiseksi, sekä edistää miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat ovat Oulun yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Oulun yliopiston tehtävänä hankkeessa on toteuttaa yhtenäinen opintoportaali, josta löytyvät kaikkien hankkeessa olevien oppilaitosten tarjoamat varhaiskasvatusalan opinnot. Opintoportaalin tavoitteena on tehdä varhaiskasvatusalan eri opintopolkuja näkyvämmäksi ja sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymisiä oppilaitosten välillä. Opintoportaali tarjoaa myös tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista alalla jo työskenteleville sekä alan vaihtoa suunnitteleville henkilöille, mikä tulee vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisiin muuttuviin osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös verkko- ja monimuotokoulutuksen mahdollisuuksia varhaiskasvatusalan tutkinnon täydentävinä opintoina.

OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, ESR ja rahoituksen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020 - 31.5.2022.

 

Projektin koordinaattori
   Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit
   
Oulun yliopisto
   Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Suomen Diakoniaopisto
   Koulutuskuntayhtymä OSAO

Tutkimusryhmä