Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tällä alueella tutkitaan opettajan identiteettiä ja kasvattajan työtä erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näiden ympäristöjen ja yksilöiden väliset suhteet. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolinen opettajankoulutuksen ja kasvatus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Living Stories
professori Eila Estola, professori Raimo Kaasila

Varhaiskasvatuksen monitieteinen tutkimus / INSPIRES
professori Riitta-Liisa Korkeamäki

CREMA - Musiikki- ja taidekasvatuksen tutkimusyhteisö
Professori Juha Ojala

 

Viimeksi päivitetty: 10.4.2017