Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tällä alueella tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.

 

Education, Diversity, Globalisation and Ethics ( EDGE )
professori Maria Järvelä

Kasvatuksen teoria ja filosofia - Educational theory and Philosophy
professori Pauli Siljander

Nais- ja sukupuolentutkimus
dosentti Vappu Sunnari

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset kontekstit
professori Vesa Puuronen

CREMA - Musiikki- ja taidekasvatuksen tutkimusyhteisö
professori Juha Ojala

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017