Yritä ja onnistu, Yrittäjyyskasvatuksen superpäivä 22.2.2016

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia julkaistiin maanantaina maakuntajohtaja Pauli Harjun toimesta. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yrittelijämäisesti ajattelevia nuoria, jotka pärjäävät ja pystyvät elämään hyvää tasapainoista elämää. Maakunnalle on tärkeä katsoa eteenpäin ja antaa nuorille hyvät eväät elämään. ”Pohjois-Pohjanmaan nuoret tekevät tulevaisuuden” on maakunnan yhteisen yrittäjyyskasvatuksen strategian visio.

Juhlapuhuja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen piti tärkeänä, että kaikki koulutusasteet ja yliopistot ottavat yrittäjyyden strategiaansa.  Peruskoulun tasolla se on kasvattamista yrittelijämäisen toimintatapaan ja myöhemmin hyviin työelämätaitoihin ja osalle ikäluokasta yrittäjäksi ryhtymiseen. Opetusministeri toivoi, että akateemisen koulutuksen saaneiden yrittäjyyden määrä kasvaisi. Tällä hetkellä se on hänen mukaansa kolmen prosentin luokkaa.
Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, joka kertoi yliopiston panostavan yrittäjyyteen ja siihen liittyvään innovaatiotoimintaan. Yrittäjyyden urapolku on konkreettinen esimerkki, miten tähän on vastattu.

Tilaisuudessa palkittiin YES verkoston yrittäjyyskasvatuksen opettajia. Vuoden YES-opettajat ovat Pirjo Piiroinen, Marko Niinikoski ja Kati Savolainen.

Innostavan puheenvuoron unelmien ja yrittämisen merkityksestä piti Jaakko Alasaarela, jonka innostus on edelleen käsin kosketeltavaa. ”Jos sinulla on unelma niin yritä ja väistämättä onnistut.” Matkalle tulee takuulla muutama oppimistuokio, joita usein sanotaan epäonnistumisiksi. Mutta yritä uudelleen. ZEF Oy:n toimitusjohtaja tietää mistä puhuu, yritys on taannoin valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi.

Strategian kokoavana ideana on ”Yrittäjyyden tutkimusmatkailu Pohjois-Pohjanmaalla”. Se kuvaa yrittäjyyskasvatuksen polkua, jota pitkin edetään.  Varhaiskasvatuksessa lapset seilaavat satujen merillä. Alakouluiässä siirrytään vesistöstä maalle ja yläkoulussa tavoitellaan jo puiden huippuja. Toisella asteella tarkastellaan lintuperspektiivistä alhaalla siintävää Pohjois-Pohjanmaata. Korkea-asteella näkökulma on jo globaali.  Suomen tasolla laadinta prosessi sisältää erityisen ansion siitä, että mukana oli laajasti koulutusasteita ja yhteistyötahoja.

Oulun opettajankoulutus on ollut aktiivisesti mukana hankkeessa ja strategian eri vaiheissa.

Lisätietoja:

http://pohjois-pohjanmaa.yesverkosto.fi/

Viimeksi päivitetty: 24.8.2016