Opintojen hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukua voi hakea loppuun suoritetuilla opintojaksoilla. Sama opintojakso ei voi korvata useaa opintosuoritusta.

 

1. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT

Opinnot hyväksiluetaan sinulle kokonaisuudessaan 25 op:n laajuisina. Täydennät kokonaisuutta 6 op:n verran.

Aineenopettajan täydentävä 6 opintopisteen laajuinen kokonaisuus (= 410089P Aiemmin suoritettujen kasvatustieteen perusopintojen suoritus 6 op) tarkoittaa seuraavaa:

Kursseihin 410085P, 410086P ja 410087P liitetyt seminaarit/luennot 10 h/kurssi sekä koulutyöskentelypäiviä10 kpl.

Sisältöinä nämä ovat kurssilla 410085P seminaarit erityispedagogiikasta (10 h), kurssilla 410086P orientoiva harjoittelu (10 päivää) ja seminaarit (10 h) sekä kurssilla 410087P seminaari opetushallinnon sisällöistä (10 h).

Suoritetulla kasvatustieteen perusopintoihin kuuluvalla yksittäisellä opintojaksolla voi korvata vastaavan opintojakson 3 op:n laajuisen luento-osuuden. Yli kymmenen vuotta vanhaa yksittäistä opintojaksoa ei hyväksytä korvaavaksi suoritukseksi.

 

Hyväksilukua varten perusopintokokonaisuudesta (25 op) skannataan todistuskopio tai rekisteriote osoitteeseen study.education@oulu.fi

Yksittäisen opintojakson hyväksiluku tehdään OSAT-järjestelmän kautta.

 

2. OPETUSHARJOITTELU

Ohjattua opetusharjoittelua ei voi korvata työkokemuksella.

 

3. AINEDIDAKTIIKKA

Ainedidaktiikan opintoja ei pääsääntöisesti voi korvata aiemmilla opinnoilla tai opettajakokemuksella.

Maisterivaiheen kurssin "050123A Tutkiva ainedidaktiikka" sisältö keskittyy nimen mukaisesti ainedidaktiikkaan liittyvään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja erilaisten menetelmien käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Kurssia tai sen osia ei voi korvata aikaisemmilla menetelmäopinnoilla tai tilastotieteen opinnoilla.

 

4. VALINNAISET OPINNOT (Kurssilla laaja-alainen ainedidaktiikka 050122A 3op)

Kurssista Laaja-alainen ainedidaktiikka voi korvata 3 op:n verran valinnaisia opintoja opiskelijan pedagogisten opintojen kokonaisuutta tukevilla kasvatustieteellisillä opinnoilla. Hyväksiluku tehdään OSAT-järjestelmän kautta.

Suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) korvaa valinnaiset opinnot. Hyväksilukua varten perusopintokokonaisuudesta (25 op) skannataan todistuskopio tai rekisteriote osoitteeseen study.education@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 10.10.2019