Tutkielmien ja kypsyysnäytteiden hyväksyminen

1. Kandidaatintutkielma

Kypsyysnäytteen hyväksyminen

Kypsyysnäytteen eli maturiteetin tarkistamiseen on varattava vähintään kolme viikkoa aikaa. Kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai ohjaajan kanssa muusta ajasta sopien. Kypsyysnäyttee­seen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun  ohjaaja on antanut siihen luvan. Tutkielman ohjaaja tarkistaa kyp­­syysnäytteen sisällön ja kielen osalta, minkä jälkeen hän toimittaa sen opintotoimistoon kirjattavaksi.

Kandidaatintutkielman hyväksyminen

Ohjaaja toimittaa opintotoimistoon Laturi-lupalomakkeen. Siinä hän myöntää opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyö Laturiin. Opiskelija syöttää tutkielman Laturiin.  Katso ohjeet sivulta http://laturi.oulu.fi. Opintoasiainsihteeri syöttää tutkielman tiedot Oodiin vähintään vuorokautta aikaisemmin ennen kuin tutkielman voi syöttää Laturiin. Ohjaaja lataa työn Laturista ja tarkistaa työn, minkä jälkeen hän toimittaa arvosanan opintotoimistoon kirjattavaksi.

Linkki kanditaatintutkielman palautusaikatauluun löytyy sivulta Valmistuminen.

 

2. Pro gradu -tutkielma

Kypsyysnäytteen hyväksyminen

Pro gradun kypsyysnäytteen korvaa tutkielman tiivistelmä. Ohjaaja toimittaa hyväksytyn, päivätyn ja allekirjoitetun tiivistelmän opintotoimistoon kirjattavaksi.

Pro gradu -tutkielman hyväksyminen

Pro gradu -tutkielman tarkastamiseen on varattava aikaa neljä viikkoa (Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö 21 §). Ohjaaja toimittaa opintotoimistoon Laturi-lupalomakkeen. Siinä hän myöntää opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyö Laturiin sekä esittää tutkielmalle toista tarkastajaa. Opiskelija syöttää tutkielman Laturiin. Katso ohjeet sivulta http://laturi.oulu.fi. Opintoasiainsihteeri syöttää tutkielman tiedot Oodiin vähintään vuorokautta aikaisemmin ennen kuin tutkielman voi syöttää Laturiin. Koulutusdekaani hyväksyy pro gradun tutkielman palautusaikataulun/valmistumisaikataulun mukaisesti.

Linkki aikatauluun löytyy sivulta Valmistuminen

 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2017