Henkilöstökokoukset
2018
20.09.2018  HUTK - HU106 klo 12.30-16
18.10.2018  LINNANMAA - L6 OP Pohjola-sali klo 12-16
22.11.2018  KTK - KTK122 klo 12-16
2019
17.01.2019  LINNANMAA - L4 Tönning-sali klo 12-14
21.02.2019  LINNANMAA - PR101 klo 12-14
21.03.2019  LINNANMAA - L5 Oulun Puhelin-sali klo 12-14
25.04.2019 LINNANMAA - PR104 klo 12-14

Henkilöstökokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa
FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)

Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).

Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä-voivat vaatia kirjautumisen