Päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitse yhteiset tapahtumat tapahtumakalenteriin:

Missä mennään -tilaisuudet

2019
19.09.2019  LINNANMAA - Business Kitchen klo 12:30 - 14:15
17.10.2019  LINNANMAA - PR105 klo 14:00 - 15:30
14.11.2019  LINNANMAA - L8 klo 12:30 - 14:15
18.12.2019  LINNANMAA - L8 klo 9:00 - 10:30

Kokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa: FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)
Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä-voivat vaatia kirjautumisen