Päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitse yhteiset tapahtumat tapahtumakalenteriin:

Missä mennään -tilaisuudet

2019
17.01.2019  LINNANMAA - L4 Tönning-sali klo 12-14
28.02.2019  LINNANMAA - TA105 klo 12.30-14
21.03.2019  LINNANMAA - L5 Oulun Puhelin-sali klo 12-14
02.05.2019 LINNANMAA - L8  klo 12-14

Kokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa: FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)
Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä-voivat vaatia kirjautumisen