Päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitse yhteiset tapahtumat tapahtumakalenteriin:

Missä mennään -tilaisuudet

2020

to 10.9  klo 12.30 – 14.00

to 15.10 klo 12.30 – 14.00

to 19.11. klo 12.30 – 14.00    

to 10.12. klo 12.30 – 14.00

Kokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa: FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)
Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä -voivat vaatia kirjautumisen