Päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitse yhteiset tapahtumat tapahtumakalenteriin:

Missä mennään -tilaisuudet
 

2021

to 21.1  klo 12.30 – 14.00

to 18.2 klo 12.30 – 14.00

to 18.3. klo 12.30 – 14.00    

to 22.4. klo 12.30 – 14.00

<toukokuun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin>

Kokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa: FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)
Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä -voivat vaatia kirjautumisen