Pedagogiset opinnot

Pedagogisten opintojen suorittaminen tarjoaa opettajalle opettajan kelpoisuuden ja mahdollisuuden  työskennellä opettajan tehtävissä kelpoisuusehtojen mukaisesti. Pedagogiset opinnot sisältävät kaikissa koulutuksissa kasvatustieteen opintoja, harjoittelua sekä didaktisia opintoja. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelmaan perustuvia sekä ajankohtaista tutkimusta hyödyntäviä pedagogisesti perusteltuja opintokokonaisuuksia. Opiskelija osaa jäsentää ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä.

Pedagogiset opinnot vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtojen mukaan. Alla eri suuntautumisvaihtoehtojen pedagogiset opinnot kootusti

OPETUSSUUNNITELMASSA 2017-2018

 

Luokanopettaja

Kandidaattivaihe (35 op):

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi, 5 op

Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa, 5 op

Maisterivaihe (25 op):

Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, 1 5 op

Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa, 5 op

Koulu yhteiskunnassa — yhteiskunta koulussa, 5 op

 

Intercultural Teacher Education

Kandidaattivaihe (35 op)

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Curriculum, Planning and Evaluation, 5 op

Inclusive & Special Needs education and Early Childhood Education, 5 op

Maisterivaihe (25 op):

Global Education and Development, 5 op

Educational Leadership and Administration, 5 op

Master's Level School Experience and Pedagogical Seminar, 1 5 op

 

Luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma (20op):

Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, osa I, 5 op

Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa, 5 op

Koulu yhteiskunnassa — yhteiskunta koulussa, 5 op

Vaihtoehtoinen opintojakso, 5 op (tarkistathan, että valitsemasi opintojakso on pedagoginen)

HUOM! Mikäli opiskelija tarvitsee tutkintoonsa lisää pedagogisia opintoja, voi hän suorittaa useampia pedagogisia opintojaksoja esim. luokanopettajakoulutusten tai muiden koulutusten tarjonnasta. Muista tarkistaa, että kyseessä on pedagoginen opintojakso! Tämä koskee varhaiskavatuksen koulutuksen kandidaatintutkinnon suorittaneita opiskelijoita.

 

Varhaiskasvatus

Kandidaattivaihe (35op)

Kasvatustieteen perusopinnot 25op

Lastentarhanopettajuus professiona (sis. harj. III) 10op

Maisterivaihe (25op)

Työelämäopinnot (harjoittelu) 10op

Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö 5op

Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta 5op

Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5op

 

Kasvatustieteet

Kandidaattivaihe (25OP)

Kasvatustieteen perusopinnot

Maisterivaihe (35op)

Didaktiikka 5op

Pedagoginen seminaari 5op

Harjoittelu 20op (sisältää Opetushallinnon perusteet 2op)

Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö 5op

HUOM! kasvatustieteen opiskelijoiden täytyy erikseen hakea oikeutta suorittaa pedagogiset opinnot (syventävien opintojen osalta).

 

Musiikkikasvatus

Kandidaattivaihe (35op)

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op)

Kasvu, kehitys, oppiminen (5 op)

Musiikkikasvatuksen teoriat ja käytännöt (5 op)

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus (5 op)

Ainedidaktinen tutkimusseminaari (5 op)

Laaja-alainen ainedidaktiikka (5 op)

Perusharjoittelu (5 op)

Maisterivaihe (25op)

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (5 op)

Syventävä harjoittelu (5 op)

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (5 op)

Tutkiva ainedidaktiikka (5 op)

Tutkiva opettajuus  (5 op)

 

Erityispedagogiikka

Kandidaattivaihe (40op)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Moninaisuus kasvatuksessa 5 op
Harjoittelu 1 - Erityispedagogiikan toimintakentät 5 op

Maisterivaihe (20op)

Työyhteisö ja johtajuus 5 op
Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus 5 op
Harjoittelu 4 - Inklusiivinen erityisopetus 5 op
Erityiskasvattaja tutkijana 5 op

 

Varhaiserityisopettajat

Työyhteisö ja johtajuus 5 op
Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus 5 op
Harjoittelu 4 - Inklusiivinen erityisopetus 5 op
Erityiskasvattaja tutkijana 5 op

Moninaisuus kasvatuksessa 5 op

Äidinkieli ja kirjallisuus I: Kieli ja tekstitaidot 5 op

Matematiikka 5 op

 

Aineenopettajien pedagogiset opinnot (2017 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa)

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op)

Kasvu, kehitys ja oppiminen (5 op)

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus (5 op)

Ainedidaktiikka  (5 op)

Laaja-alainen ainedidaktiikka (5 op)

Perusharjoittelu(5 op)

 

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (5 op) (Sisältää Opetushallinnon perusteet 2 op)

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (5 op)

Tutkiva ainedidaktiikka (10 op)

Syventävä harjoittelu (5 op)

Tutkiva opettajuus harjoittelussa   (5 op)

 

Yliopistopedagogiikan opinnot

Yliopistopedagogiikan opinnot 25 op:

Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op

Yliopistopedagogiikan opetusharjoittelu 10 op

Tutkimusperustainen opettajuus 5 op

Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille 60 op:

Yliopistopedagogiikan opinnot 25 op (ks. yllä)

Tutkiva opetusharjoittelu 15 op

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5 op

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op

 

Sivujen päivitys on kesken ja osa tiedoista puuttuu (30.8.2017)

Viimeksi päivitetty: 10.4.2019