Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin

SetSTOP

Projektin kuvaus

Korkeakoulujen yhteistyöllä malleja sukupuolen ja muiden erojen käsittelyyn opettajankoulutuksissa

Suomen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksissa on käynnistynyt sukupuolen ja muut erot huomioiva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishanke (SetSTOP).

Hallituksen tasa-arvopoliittinen ohjelma (2016) velvoittaa, että sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden sekä yhdenvertaisuuden teemat sisällytetään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin ja että tulevat opettajat saavat käytännön välineitä toiminnallisen tasa-arvon edistämiseen opetustyössä. Myös Suomen opettajaksi opiskelevien liitto (SOOL) on vaatinut tätä. Haaste on valtakunnallinen ja eri opettajankoulutuksia velvoittava.

Opettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksesta puuttuvat kuitenkin edelleen lähes kokonaan sukupuolten tasa-arvoon ja moninaisuuteen sekä yhdenvertaisuuteen liittyvät sisällöt ja toimintamallit. Hanke tarttuu näihin ongelmiin.

Hankkeessa ovat mukana luokan-, aineen- ja ammatillinen sekä varhais- ja erityiskasvatuksen opettajankoulutus. Lisäksi mukana ovat opinto-ohjaajan koulutus, perusopetukseen valmentavat opinnot ja oppilaitosten johtajaopinnot. Hanke on valtakunnallinen ja sitä toteutetaan kuuden yliopiston/korkeakoulun yhteistyönä (Oulun, Lapin, Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu). Näillä kullakin on omaan erityisosaamiseen liittyvä osaprojekti hankkeessa, ja Oulun yliopisto koordinoi hanketta. Sen lisäksi hankkeessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä koulutusalarajoja ylittävissä tiimeissä ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

Hankkeessa tuotetaan oppisisältöjä ja -materiaaleja sekä kehitetään toiminnallisia malleja, jotta sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat olisi mahdollista tunnistaa paremmin ja jotta niihin pystyttäisiin puuttumaan nopeammin ja tehokkaammin.

Hankkeessa kehitetään myös uutta opinnäytteiden ohjauskäytäntöä rakentamalla valtakunnallinen digitaalinen ympäristö, jossa edistetään verkostoyhteistyönä hankkeen aihealueelta tehtäviä opinnäytetöitä. Tämä mahdollistaa eri yliopistoista olevien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneiden opiskelijoiden monialaisen vuorovaikutuksen opiskeluihinsa liittyvissä tutkimuksissa.
Työskentely projektissa on tutkimusperustaista, ilmiölähtöistä ja opiskelijoiden sekä oppilaiden sitoutumista tukevaa. Vaikka kyse on opettajakoulutuksen kehittämisprojektista, opiskelijoiden avulla kehittämistyötä tehdään myös kouluissa.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke ja sisältyy ministeriön avustamaan opettajakoulutuksen kehittämisohjelmaan.

Hankkeen www-sivut: http://setstop.wordpress.com/

Lisätietoja: ilmari.leppihalme@oulu.fi

 

Hankkeen koordinaattori
Vappu Sunnari vappu.sunnari@oulu.fi Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tdk
Ilmari Leppihalme ilmari.leppihalme@oulu.fi Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tdk  

Osahankkeet
Päivi Naskali paivi.naskali@ulapland.fi Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tdk
Sofia Kari sofia.kari@ulapland.fi Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tdk
Kristiina Brunila kristiina.brunila@helsinki.fi Helsingin yliopisto / AGORA
Anna Mikkola anna.mikkola@helsinki.fi Helsingin yliopisto / AGORA
Sanna Vehviläinen sanna.vehvilainen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto / Ohjauksen koulutus, kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Laura Halonen laura.halonen@oamk.fi Oulun Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakoulutus  

Ohjausryhmä
Sari Harmoinen (Koulutusdekaani, OY, Kasvatustieteiden tiedekunta)
Kirsti Lempiäinen (prof., LY, Sosiologia)
Erja Kotimäki (Täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden tiimipäällikkö, Oamk)
Tiina Nikkola (Yliopistonopettaja, JY, Opettajankoulutuslaitos)
Leena Penttinen (Yliopistonlehtori, UEF, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto)
Sirpa Kokko (Yliopistonlehtori, HY, KTK, Kasvatustieteiden osasto)
Sanni Salmenoja (Suomen opettajiksi opiskelevien liitto, SOOL, hallituksen jäsen)
Tomi Kiilakoski (Erikoistutkija, Nuorisotutkimusverkosto)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto