Oulun yliopisto lisää merkittävästi lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelupaikkoja

Oulun yliopistossa lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärät lisääntyvät 100 opiskelupaikalla vuosina 2018–2021.

Koko maassa lastentarhanopettajien koulutuspaikkoja lisätään kaikkiaan 1000:lla vuosina 2018–2021. Taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön päätös, jolla helpotetaan Suomea vaivaavaa lastentarhanopettajapulaa. Etenkin Pohjois-Suomen kunnissa yliopistollisen koulutuksen saaneita ammattilaisia on vaikea löytää lastentarhanopettajan tehtäviin.

Päätöksen myötä myös Oulun yliopistossa lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavan varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon aloituspaikkamäärät lisääntyvät. Vuosina 2018 ja 2019 varhaiskasvatuksen opiskelun Oulussa aloittaa 110 opiskelijaa (lisäys molempina vuosina 20 paikkaa) ja vuosina 2020 ja 2021 sisään otetaan 120 opiskelijaa (lisäys 30 paikkaa verrattuna nykyiseen).

Aloituspaikkamäärät ovat korkeimmat Oulun yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen historiassa.

Opiskelijoiden sisäänottomäärien kasvaessa hakijoita tarvitaan yhä enemmän. Varhaiskasvatusta voi hakea opiskelemaan monien eri hakukohteiden kautta, kuten yhteishaussa 14.–28.3. Hakukohteisiin haetaan erilaisia opiskelijoita, kuten vasta valmistuneita ylioppilaita, pidempään työelämässä olleita, varhaiskasvatusalalla ja muilla aloilla työskenteleviä sekä alasta kiinnostuneita ihmisiä.

Varhaiskasvatusta opiskelevat saavat oikeuden suorittaa joko kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon.

Lastentarhanopettajien määrää lisäämällä vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja kytketään varhaiskasvatusta yhä tiiviimmin osaksi koulutusjärjestelmää. Päätös lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisäämisestä perustuu tutkittuun tietoon varhaiskasvatuksen merkityksestä lasten kasvulle ja kehitykselle.

Lisätietoa varhaiskasvatuksen hakukohteista ja opiskelijaksi hakeutumisesta osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/kandidaatti-ja-maisterikoulutus#kasvatusalat tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.education@oulu.fi.

OKM:n tiedote: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuhat-uutta-lastentarhanopettajaa

 

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018