Suomen Akatemialta merkittävä rahoitus kansalaiseksi kasvamisen tutkimukseen

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet 494 000 euron rahoituksen professori Katariina Holman hankkeelle Kansalaiseksi kasvamisen teoria ja käytäntö: Kokemuksia Tansaniasta ja Ugandasta (CS-LEARN).

Nelivuotinen hanke on jatkumoa Holman aiemmalle, edelleen käynnissä olevalle GROW-hankkeelle (Suomen Akatemia, 2015–019). Molemmat ovat konsortiohankkeita, joiden toista osahanketta johtaa akatemiatutkija Tiina Kontinen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä tansanialaisen Dodoman yliopiston ja ugandalaisen Makereren yliopiston kanssa.

Toimiva yhteiskunta on yksi kansainvälisistä kestävän kehityksen tavoitteista. Sen edellytyksiä ovat aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja osallistuvat kansalaiset. Lisää tutkimustietoa tarvitaan siitä, millaisin eri tavoin ”hyvä ja aktiivinen kansalaisuus” ymmärretään ja millaisissa prosesseissa kansalaisuutta opitaan sekä siitä, mitkä ovat filosofisesti perusteltuja ja teoreettisesti kestäviä oletuksia hyvän kansalaisuuden määritelmästä ja kansalaiseksi kasvamisesta.

Hanke pureutuu näihin kysymyksiin kasvatusfilosofian ja kehitystutkimuksen näkökulmista samalla kun se vahvistaa yhteistyöyliopistojen ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2018