AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa

AnalytiikkaÄly

Projektin kuvaus

AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa

Vastuupartneri Oulun yliopisto

 

Hankkeessa edistetään opintojen sujumista sekä työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa. Hankkeeseen osallistuu 7 partneriyliopistoa, joissa kootaan ja määritellään oppimisanalytiikan käyttötarpeita, kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia sovelluksia sekä opiskelua, opetusta, ohjaamista ja johtamista tukevia käytäntöjä.

 

Hankkeessa

  • luodaan tapoja tarjota opiskelijalle hänestä itsestään kertyvää tietoa, hyödyntää sitä opiskelun suunnittelussa ja oppimaan oppimisessa.
  • kehitetään ja kokeillaan tapoja käyttää analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa.
  • tunnistetaan ja pilotoidaan tapoja käyttää analytiikkatietoa yliopiston johdon päätöksenteossa, esim. opetuksen ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä.
  • hyödynnetään eri rekistereissä olevaa tietoa huomioiden sovellusten rajapinnat, tietosuojan ja eettisyyden.

 

AnalytiikkaÄly-hankkeessa oppimisanalytiikan soveltaminen etenee seuraavien vaiheiden kautta: 

Perustuu a) datamassojen automatisoituun tiedonlouhintaan ihmisten päätöksenteon tueksi ja b) analytiikkatiedon integroitumiseen opiskelun, ohjauksen ja johtamisen käytäntöihin.

Tunnistetaan partneriyliopistojen toiminnoissa yhteisiä tarpeita oppimisanalytiikan hyödyntämiseen, nämä määritellään tunnistettujen analytiikkatiedon käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisiksi toiminnallisuuksiksi ja sovelluksiksi.

Toteutetaan sovelluksia ja toimintamalleja ohjausprosessien tueksi ja yksilöllisten dynaamisten opintopolkujen suunnitteluun ja visualisointiin.

Pilottien kautta kerätään tietoa yliopistojen opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien, palveluiden henkilöstön ja johdon kokemuksista. Nämä eri käyttäjäryhmät osallistuvat edustajiensa kautta tiiviisti toiminnallisuuksien sekä toimintamallien suunnitteluun ja arviointiin pilottien kautta.

 

Näiden perusteella käytössä robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia ohjausprosessien ja opintopolkujen suunnitteluun sekä yliopistojen toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Muodostaa ennustavan ja ohjaavaan analytiikkaan tarjoaman tuen ohjaukseen ja johtamiseen sekä opiskelijoiden yksilöllisiin opintopolkuihin

Levitetään tuloksia, malleja ja käytäntöjä kaikkien koulutusinstituutioiden käyttöön.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Ajankohtaista

AnalytiikkaÄly-hankkeen verkkosivuilla lisätietoa hankkeesta ajankohtaisia kirjoituksia sekä julkaisuja oppimisanalytiikasta. 

Seuraa hanketta Facebookissa ja Twitterissä!

Yhteistyökumppanit

Partnerit

Oulun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
LUT-yliopisto 
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Aalto yliopisto
Turun yliopisto

Yhteistyötahot

APOA -hanke http://apoa.tamk.fi/

CSC https://www.csc.fi/

CompLeap-hanke https://www.compleap.eu

DigiCampus –hanke https://digicampus.fi/digicampus/?lang=en

AVAIN-ryhmä  https://www.oulu.fi/avain/