Laaja-alainen maisteriohjelma

Laaja-alainen maisteriohjelma pohjautuu kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja kasvatuspsykologian tiedeperustaan. Koulutus antaa valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön sekä koulutuksen asiantuntijatehtäviin erityyppisissä työelämän organisaatioissa varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka. Koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat mm. lapsuuden ja opettajuuden tutkimus, pedagogisen interaktion teoreettinen tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Opiskelijoista valmistuu asiantuntijoita erityisesti johtamisen, koulutuksen suunnittelun, kehittämisen, tutkimuksen, opetuksen ja ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin. Opiskelija rakentaa omaa ammatillista profiiliaan sivuaine- sekä harjoittelupaikkavalinnoilla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

 

Maisteri-infon materiaali

Viimeksi päivitetty: 7.9.2018