Vapaavalintaiset opinnot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA TARJOTTAVIA VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA LUKUVUONNA 2019-2020


•    Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat vapaasti valittavat kurssit on tarkoitettu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE.
•    Mikäli valinnaiselle opintojaksolle ei ole ilmoittautunut weboodissa vähintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisajan puitteissa, opintojaksoa ei järjestetä.  
•    Vapaavalintaisten opintojaksojen ilmoittautuminen on sitova. Katso kurssin mahdolliset päällekkäisyydet ennen kuin ilmoittaudut kurssille!
•    Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän kuin siihen mahtuu, ylijäävät opiskelijat sijoitetaan varasijoille ja ilmoittautumisajan loppuun mennessä peruuttaneiden opiskelijoiden tilalle voidaan siirtää varasijalta opiskelija varsinaiseksi kurssin osallistujaksi.  
•    HUOM! Kursivoidut kurssit ovat Teknologiapainotteisen/Taide- ja taitopainotteisen luokanopettajakoulutuksen painotuksen mukaisia opintoja ja näiden koulutusten opiskelijat ovat etusijalla ko.
kursseille. Muiden koulutusten opiskelijoille kurssit ovat vapaasti valittavia  
 
Listasta löydät tiedekunnassamme tarjottavia opintoja, joita voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkemmat tiedot opintojaksojen aikatauluista, kohderyhmästä, sisällöistä sekä ryhmään koosta löydät weboodista kurssin koodilla. Lisätietoja voit kysyä opintojaksojen vastuuhenkilöiltä (tiedon löydät weboodin kurssikuvauksesta).


Koko vuoden kestävät kurssit tai suoritusajankohdaltaan vapaat kurssit:

 • 407061A Avoin workshop 5 op
 • 407069A Volunteer field work with asylum seekers 5op
 • 413060S Kasvatussemiotiikka 5op (verkkokurssi)
 • 413067S Koulutussosiologia 5op (kirjapaketti)
 • 404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op /Contributing to the University Community, 1-10 ECTS cr 
 • 404022A Vapaavalintainen harjoittelu 1-10op


     → HUOMAA että vapaavalintainen harjoittelu on mahtava mahdollisuus nähdä mitä työelämän kentällä tapahtuu tai vaikka ujuttaa jalkaa ovenrakoon valmistumisen lähestyessä!
 
LUKUVUOSI 2019-2020

 

Muista tarkistaa kurssin alkamisajankohta Weboodista!

 

 

 • 402527P Teatteri-ilmaisu draamakasvatuksessa
 • 402759P  Lapset kulttuurin tekijöinä ja kokijoina 5 op
 • 404026A Yhdessä kehittäen kohti kokonaisvaltaista ilmastokasvatusta 5 op
 • 405048S Kirjallisuuspiiri 3op
 • 405052A Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot 4 5op
 • 405047A Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 1 5op
 • 407082A Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 5op
 • 407062A Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op
 • 407078A Kokeileva ja keksivä käsityö 5op
 • 407079A Liikunta hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 5op
 • 407051A Suomi toisena kielenä 5op
 • 407081A Yhteisöllinen musiikkikasvatus 5op
 • 407088A MindBusiness: Tunnista yrittäjyyspotentiaalisi ja tuotteista osaamisesi
 • 407068A KUOHU (koulun ulkopuolinen oppimisympäristö haltuun) yrittäjyyskasvatuksenkontekstissa 5 op
 • 408057S CAD/CAM perusopetuksessa 5op
 • 408056S Robotiikka perusopetuksessa 5op
 • 413066S Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5op

Varsinaisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi tarjonnassa on eri koulutusten opintojaksoja, joita toisten koulutusten opiskelijat tiedekunnan sisällä, voivat suorittaa vapaavalintaisina opintoina. Näihin opintojaksoihin otetaan lähtökohtaisesti maksimissaan 15 opiskelijaa suorittamaan ko. kurssia valinnaisena opintojaksona. Kurssit on merkitty tähän listaan.

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi 5op
 • 402134A Diversity in Education 5 op
 • 406045A-02 Basics of Art Teaching 2 3op
 • 406045A-01 Basics of Art Teaching 1 3op
 • 407074A Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa 5op
 • 407518A Global Citizenship Education 5 op
 • 407519A Education and Change 5op
 • 407530A Defining Education in the Globalized World 5op
 • 407532A Economics of Education 5op
 • 407540P Language, Education, Society 5op
 • 407523A Plurilingualism and Education in the 21st Century 5 op
 • 408502S Development and Education 5op
 • 411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I 5op
 • 411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5op
 • 411008A Koulutusekonomian perusteet 5op
 • 413062S Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta 5op
 • 413064S Koulutusekonomia 5op
 • 413312S Collaborative learning 5op
 • 413322S Enterpreneurship in education 5op
 • 415041S Organisaatiopsykologia, 5 op
 • 415042S Kasvatuspsykologian erityiskurssi, 5 op
 • 415048S Oppimisen psykologia, 5 op
 • 418023P Foundations of learning 5op
 • 418025P Learning environments and technologies 5op
 • 418024P Self-regulated learning 5op
 • 442191A Lapsuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä 5 op

 

Elective courses taught in English at the Faculty of Education /Academic year 2019-2020

Remember to check the course timetable/timing in Weboodi!

 • 402134A Diversity in Education 5 op
 • 404021A Contributing to the University Community, 1-10 op
 • 406045A-02 Basics of Art Teaching 2 3op
 • 406045A-01 Basics of Art Teaching 1 3op
 • 407069A Volunteer field work with asylum seekers 5op
 • 407530A Defining Education in the Globalized World 5op
 • 407532A Economics of Education 5op
 • 407519A Education and Change 5op
 • 407540P Language, Education, Society 5op
 • 407073A Research on Gender and Sexuality 5op
 • 407518A Global Citizenship Education 5 op
 • 407523A Plurilingualism and Education in the 21st Century 5 op
 • 408502S Development and Education 5op
 • 413312S Collaborative learning 5op
 • 413322S Enterpreneurship in education 5op
 • 418023P Foundations of learning 5op
 • 418025P Learning environments and technologies 5op
 • 418024P Self-regulated learning 5op
 • 442184A-01 Early Childhood Education and Care in Finland and in Other Countries 5 op


 
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUONNA 2019-2020

 

 • Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -opintojakso (5 op) (verkkokurssi)

Opintojakso toteutetaan 29.10.2019-10.2.2020

Kysymykset koskien opintojakson toteutusta: suvi.kauppi@oulu.fi 

Lisätietoja kurssin toteutuksesta ja kurssille ilmoittautumisesta on tulossa sähköpostilistalle.

 

 • Positiivinen kasvatus 5op (verkkokurssi)

Tuetaan yhdessä -hankkeessa pilotoidaan Helsingin yliopistossa tehtyä positiivisen kasvatuksen verkkokurssia. Kurssilla pääset tutustumaan positiivisen psykologia ja positiivisen kasvatuksen sisältöihin, vahvuuskeskeisyyteen, onnellisuuteen tutkimuksen kohteena, resilienssiin ja siihen mitä on positiivinen CV.

Lisätietoja kurssin toteutuksesta ja kurssille ilmoittautumisesta on tulossa sähköpostilistalle.                         Pidätämme oikeudet muutoksiin

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaasti suoritettavat sivuaineet (voi opiskella myös yksittäisiä kursseja, huomioi kuitenkin esitietovaatimukset weboodin kurssikuvauksista!) Muihin kuin alla esitettyihin KTK:n sivuaineisiin opintooikeuden voi saada vain sivuainevalintojen kautta.
Lisätietoja weboodista→opinto-oppaat→kasvatustieteiden tiedekunta→sivuaineet  

 • ­­­­­A250504 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • A250505 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
 • A212901 Sukupuolentutkimus, perusopinnot 25 op
 • A212902 Sukupuolentutkimus, aineopinnot 35 op
 • A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
 • A250604 Psykologian aineopinnot 35 op
 • A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op
 • A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op

 

Esimerkkejä muiden tiedekuntien tarjoamista vapaasti valittavista opinnoista:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Opetustarjonta:

724816P Building Business Through Creativity and Collaboration, 5 op
724812P Building Change Through Entrepreneurship, 5 op
724815P Entrepreneurial Assignment, 5 op
724811P Entrepreneuring for Sustainability, 5 op
724813P Entrepreneurship in Action, 5 op
724814P Introduction to Business Development, 5 op 

  

 •     A633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op


Opetustarjonta: 


ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op

 

Humanistinen tiedekunta

Lisätietoja weboodista→opinto-oppaat→Humanistinen tiedekunta

Valittavana mm. Elämänkatsomustieto, filosofia, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, pohjoissaame vieraana kielenä, Saamelainen kulttuuri, Scandinavian Studies, …

Kieli- ja viestintäkoulutus

Lisätietoa osoitteesta  https://www.oulu.fi/kielikoulutus/
 

 
Luonnontieteellinen tiedekunta ja Teknillinen tiedekunta

(voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, varmista kurssille mukaanpääsy ko. sivuaineen laitokselta) Lisätietoa weboodista→opinto-oppaat→luonnontieteellinen tiedekunta→LuTK – Luonnontieteiden opinnot sivuaineopiskelijalle 2019-20


•    Biologian perusopinnot
•    Fysiikan perus- ja aineopinnot
•    Kemian perus- ja aineopinnot
•    Maantieteen perus- ja aineopinnot
•    Matematiikan perus- ja aineopinnot

 
Seuraa myös sähköpostiasi, tiedotamme lukuvuoden aikana tulevista vapaasti valittavien opintojen suorittamismahdollisuuksista.  

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2019