ASKEL – Asiantuntijuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa

ASKEL

Projektin kuvaus

ASKEL-hankkeessa kehitetään pedagogista harjoittelua ja sen ohjausta varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksissa. Kehittämiskumppaneina ovat Oulun ja Tampereen yliopistot. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Islannin yliopiston kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan opiskelijoiden ja kentän ohjaavien opettajien kokemuksia harjoittelusta ja ohjauksesta, tuotetaan ohjaavien opettajien koulutuskokonaisuus monimuoto-opetuksena sekä kehitetään ja pilotoidaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vahvistava pedagogisen harjoittelun ohjauksen malli. 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat ja kentän ohjaavat opettajat kutsutaan mukaan mallin kehittämisen eri vaiheisiin. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä ja suorittaa työharjoittelujaksoja hankkeen puitteissa.

Projektin koordinaattori

Projektin hallinnoija: Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Päivi Kupila, paivi.kupila(at)tuni.fi, 050 318 6970
Yliopistonlehtori KT Arttu Mykkänen, arttu.mykkanen(at)tuni.fi
Projektikoordinaattori Katja Sirvio, katja.sirvio(at)tuni.fi, 050 4377162

Islannin yliopisto

 

Tutkimusryhmä

Anna-Maija Puroila

Anna-Maija Puroila

Professori (ma.)