Saamelainen lastentarhanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen opettajakoulutus KK

SaLTO

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivan varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuksen järjestämisessä ovat mukana myös Saamelaiskäräjät sekä Oulun yliopiston Giellagas-instituutti. Koulutus on käynnistynyt joulukuussa 2016.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi merkittävimmistä haasteista on koulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute; noin puolet työntekijöistä on vailla muodollista pätevyyttä. Koulutuksen tavoitteena on vastata lastentarhanopettajapulaan ja samalla toimia yhtenä kieltä ja kulttuuria elvyttävänä toimenpiteenä. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota saamelaisen kasvatuksen ja perinteisen tiedon sekä kielen oppimisen pedagogisiin käytäntöihin ja menetelmiin. Koulutuksen käyneet valmistuvat kasvatustieteiden kandidaateiksi ja tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen kahdesta kolmeen vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena hyödyntäen ilta- ja viikonloppuaikoja, kesälukukautta sekä verkko-opetusta ja lähitapaamisia Inarissa.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä