Inarissa juhlittiin saamelaista varhaiskasvatusta

Inarissa järjestettiin saamelaisen varhaiskasvatuksen juhlaseminaari 7.–8.6.2019. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa pidetty tapahtuma keskittyi saamelaisen varhaiskasvatuksen nykytilaan ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Seminaari oli yksi alkuperäiskansojen kielten teemavuoden tapahtumista. Kaksipäiväinen seminaari koostui varhaiskasvatuksen asiantuntijaseminaarista ja saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen juhlasta. Lisäksi samassa yhteydessä järjestettiin seminaari pienten lasten kielen kehityksen tukemisesta.  

 

Saamen kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon huomioiva varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (ent. lastentarhanopettajakoulutus) alkoi joulukuussa 2016. Sen tavoite on ollut vastata saamelaisen varhaiskasvatuksen opettajatarpeeseen. Saamelaisen varhaiskasvatuksen vaikutusalue on laaja. Jo 75 prosenttia saamenkielisistä lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Käytännön kasvatus- ja opetustyö ja tutkimus ovat osa myös maailmanlaajuista alkuperäiskansojen kielten hyväksi tehtävää työtä.

 

Tämän koulutushankkeen aikana koulutettiin monia jo valmiiksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleviä. Edelleen tarvitaan uusia tekijöitä alalle ja uutta koulutusta. Myös laajempi opettajapula pohjoisessa herätti seminaarissa runsaasti keskustelua.

 

Koulutushankkeesta valmistuneita opettajia on nyt kahdeksan ja valmistuneiden määrä kasvaa vielä tämän lukuvuoden aikana. Alkuperäisenä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli saada koulutukseen 10 soveltuvaa opiskelijaa. Tuo tavoite ylitettiin jo hankkeen alkuvaiheessa, kun 37 hakijasta 20 opiskelijaa aloitti opinnot. Koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena. Opinnot noudattivat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa. Opintojaksojen suunnittelussa huomioitiin saamen kieli ja kulttuuri sekä varhaiskasvatustyön alueelliset haasteet. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK), saamelaiskäräjien ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa.

 

Inarissa pidetyn juhlaseminaarin yhteydessä julkaistiin myös saamelaista varhaiskasvatusta käsittelevä kirja Saamelainen varhaiskasvatus nyt - arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Kirja syntyi varhaiskasvatuksen opettajakoulutushankkeen ympärille muotoutuneen yhteistyön tuloksena. Kirjassa saamelaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisesta tutkimuksesta. Lisäksi kirjassa on koulutukseen osallistuneiden puheenvuoroja.

 

Kirjan ovat toimittaneet Maria Peltola, Pigga Keskitalo ja Rauni Äärelä-Vihriälä. Kirjassa kirjoittavat KT Marikaisa Laiti, KT Rauni Äärelä-Vihriälä, KL Aimo Aikio, Professori Eila Estola, KT Raija Erkkilä, KM Maria Peltola, KT Teemu Suorsa, dosentti, KT, Dosentti Pigga Keskitalo, KT Inker-Anni Linkola-Aikio ja luokanopettaja Aura Mari Pieski, suunnittelija Unni Länsman, KM Riikka Kess, KT Jaana Juutinen, KK Onneli Sieppi ja KK Nina Hirvonen.

 

Lisätietoja sekä kirjasta, seminaarista että koulutushankkeesta:

Koulutusohjelman suunnittelija Maria Peltola, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019