RINNALLA - Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa

Side by Side

Projektin kuvaus

Rinnalla-hankkeessa tärkeintä on lapsi
Hankkeen toiminta keskittyy VASU 2018 mukaisiin ajatuksiin lapsen mahdollisuudesta kokea monipuolisesti taideaktiviteetteja. Näiden kautta edistetään lapsen ja aikuisen sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusosaamista ja myönteistä minäkuvaa.
Hankkeessa kehitetään lapsiryhmälle soveltuvia, tutkimusperusteisia menetelmiä, joilla tuetaan sosiaalisemotionaalisten taitojen oppimista. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kykyä käyttää
menetelmiä työssään ja vanhempia aktivoiden tuetaan mentoritoiminnalla.
Mentoritoiminta käsittää taidelähtöisiä, kirjallisuusterapeuttisia ja kerronnallisia menetelmiä (Pritney™, Silkkitie, Deep Talk, TARU, Learning Story).
Tavoitteena on luoda päiväkotiin soveltuva täydennyskoulutuksen malli, joka huomioi lapset merkittävinä osallistujina. Malli edistää henkilökunnan yhdessä oppimista ja toiminnan arviointia, kehittää menetelmiä ja lisää varhaiskasvatuksen tutkijoiden ja opettajien verkostoitumista.

Projektin koordinaattori

Turun yliopisto

Yhteistyökumppanit