Tutkimus

Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan  tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston tutkimuksen fokusalueisiin Ihmiset muuttuvassa maailmassa ja Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen pääteema on kasvatus muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnan tutkimus hakee ratkaisuja siihen, miten ihminen voi aktiivisesti vaikuttaa muutoksiin eikä vain reagoida niihin.

Tutkimuksesta vastaavat kolme tutkimusyksikköä, 1) Oppiminen ja oppimisprosessit, 2) Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt sekä 3) Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit.

Tiedekunnan tehtävä ja päämäärät  

  • Vahvistaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää osaamista erityisesti Pohjois-Suomessa ja Arktisella alueella tuottamalla uutta tietoa kasvatusalan asiantuntijoiden käyttöön
  • Tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista, omaleimaista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta
  • Tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta tulee merkittävä osa koko yliopiston tutkimusprofiilia ja yksi sen vahvuuksista
  • Opettajankoulutus ja muu tiedekunnan koulutus, erityisesti monitieteiset maisteriohjelmat ovat vahvasti tutkimusperustaisia
  • Tiedekunnalla on keskeinen rooli Eudaimoniassa ja tutkimusperustaisen tohtorikoulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa Oulun yliopistossa

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.6.2017