Ohjaus ja tuki

Opintoihin liittyvää tietoa ja neuvontaa saat muun muassa tiedekunnan opintoasiainsihteereiltä, opintoneuvojilta ja eri aineiden opettajilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on myös pienryhmä, pienryhmäohjaajia ja omaopettaja, jotka auttavat opintojen käynnistämisvaiheessa ja opintopolun varrella.

Ohjauskartta

Viimeksi päivitetty: 10.1.2019