Opinnäytetyöt

 Yhteisesti sekä kandidaatin tutkielmaan että pro gradu -tutkielmaan liittyvät materiaalit

 

 

Kandidaatintutkielma

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten laaditaan pääaineen alalta kandidaatintutkielma.

Kandi-infon 2.5.2019 diat

Kandiryhmien koordinaattori on Tapio Tenhu.

Pro gradu -tutkielma

Kasvatustieteen maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielma voi olla kahden tai useamman opiskelijan yhteinen työ sillä edellytyksellä, että kunkin opiskelijan itsenäinen osa tutkielmasta on osoitettavissa ja arvioitavissa. Tutkielman tarkoitus on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin, hänellä on valmius tieteelliseen ajatteluun ja hän hallitsee tutkimusmenetelmiä.

Gradu -infon diat 4.9.2018

Graduryhmien koordinaattori on Hannu Heikkinen.

 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019