Opinnäytetyöt

 Yhteisesti sekä kandidaatin tutkielmaan että pro gradu -tutkielmaan liittyvät materiaalit

 

 

Kandidaatintutkielma

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten laaditaan pääaineen alalta kandidaatintutkielma.

Kandi-infon 2.5.2019 diat

Kandiryhmien koordinaattori on Tapio Tenhu.

Pro gradu -tutkielma

Kasvatustieteen maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Pro gradu –tutkielman voi tehdä yksin tai parityönä sillä edellytyksellä, että kummankin opiskelijan itsenäinen osa tutkielmasta on osoitettavissa ja arvioitavissa. Tutkielman tarkoitus on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin, hänellä on valmius tieteelliseen ajatteluun ja hän hallitsee tutkimusmenetelmiä.

Pro gradu -infon 3.9.2019 diat

Graduryhmien koordinaattori on Hannu Heikkinen.

 

Viimeksi päivitetty: 30.10.2019