University of Oulu, 2016

Opintojen jälkeen

Mihin kasvatustieteelliseltä koulutusalalta valmistutaan?

Suurin osa kasvatustieteiden maistereista työllistyy kuntasektorille (79%). Muita työnantajia ovat järjestöt, seurakunnat tai säätiöt, valtion laitokset, yliopisto tai yksityissektorin työnantajat.

Valtaosalla kasvatustieteelliseltä koulutusalalta valmistuneista työ on koulutus- tai opetustyötä.  Osalle se on myös suunnittelu-, hallinto- tai kehitystehtäviä, johto- ja esimiestehtäviä tai konsultointityyppistä työtä.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat luokanopettaja, lastentarhanopettaja, koulutussuunnittelija ja musiikin aineenopettaja. Kasvatustieteiden maisteri voi olla myös esimerkiksi suunnittelija, tutkija, projektipäällikkö tai henkilöstöasiantuntija.

Tietoja yliopistosta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään

 

Viimeksi päivitetty: 15.8.2017