Opiskelu

Kasvatustieteellisen koulutusalan keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus varhaiskasvatuksesta perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimiseen ja opettamiseen ja edelleen koulutuksen suunnitteluun sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Koulutus antaa valmiudet kasvatusalan tehtäviin moninaistuvassa maailmassa sekä edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opetuksessa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä, jolloin teoreettiset opinnot nivoutuvat harjoittelujaksoihin ja erilaisiin pienryhmissä tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelijat saavat henkilökohtaista opintoneuvontaa ja laativat oman opintosuunnitelmansa, HOPS:n, opintojensa tueksi. Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista saada hyväksiluettua ns. AHOT-menettelyllä.

Viimeksi päivitetty: 29.9.2017