Organisaatio

Kasvatustieteiden tiedekunta toimii kasvatus- ja opetusalan monitieteisenä tutkimus- ja koulutuslaitoksena. Opiskelijoita on 1 300, henkilökuntaa n. 130. Koulutusohjelmista valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita, jotka sijoittuvat työelämässä esimerkiksi luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkimus on laaja-alaista kasvatustieteiden- ja muiden tutkimuksellisten painopistealueiden tutkimusta.

 

Tiedekunnan hallintoa hoitavat yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntahallitus, dekaani, varadekaani, tutkimusyksiköiden johtajat sekä tiedekunnan johtoryhmä.

Tiedekunnassa on koulutuksen edistämistä varten koulutustoimikunta.

Tiedekunnan toimintaa johtaa dekaani Kati Mäkitalo.

Varadekaanina toimii koulutusdekaani Sari Harmoinen.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitukseen kuuluu dekaani ja 7 jäsentä. Hallituksessa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat sekä yksi ulkopuolinen jäsen. Hallitus valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan henkilökunta

Viimeksi päivitetty: 16.4.2018