PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja - teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

412070P Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)
412054P Kehityspsykologia I (5 op)
412071P Persoonallisuuspsykologia (5 op)
412056P Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
412057P Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)

Hakeminen

Psykologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla. Sivuaineeseen tulee kuitenkin ilmoittautua.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai muissa oppilaitoksissa opiskeleville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineen hakemiseen antaa koulutussuunnittelija Minna Pesonen. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on professori Mirka Hintsanen.

Lisätietoa opinnoista

Psykologian perusopintojen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019