PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT (35 OP)

Psykologian aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan psykologian teorioita ja käsitteitä inhimillisen käyttäytymisen jäsentämiseen ja analysointiin. Hän osaa soveltaa psykologian tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja kykenee analyyttiseen ja ongelmakeskeiseen ajattelutapaan, niin että hän kykenee itsenäiseen gradutyöskentelyyn. Hän pystyy hankkimaan psykologista tietoa erilaisista tieteellisistä julkaisuista ja lähteistä ja kykenee itsenäiseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä esiintymiseen.                          

Lukuvuonna 2017-18 opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
407041A Kvalitatiivinen tutkimuksen peruskurssi 5 op
412072A Kognitiivinen psykologia 5 op
412059A Kehityspsykologia II 5 op
412067A Ohjauksen psykologia I 5 op
412062A Psykologian sovellukset II 5 op
412073A Proseminaari 5 op

Hakeminen

Psykologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla. Sivuaineeseen tulee kuitenkin ilmoittautua.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai muissa oppilaitoksissa opiskeleville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineen hakemiseen antaa koulutussuunnittelija Minna Pesonen. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on professori Mirka Hintsanen.

Lisätietoa opinnoista

Psykologian aineopintojen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019