Sukupuolentutkimuksen perus- ja aineopinnot (25op + 35op)

Sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen, perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Sukupuolentutkimuksen perustehtävä on sukupuolivastuullisen, -tietoisen ja -kriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Oppiaineen lähtökohtana on ollut naisten historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen aseman tutkiminen ja opiskelu, mutta vähitellen kysymyksenasettelut ovat laajentuneet, mikä näkyy myös oppiaineen nimessä: Naistutkimus -nimestä on siirrytty nimeen Sukupuolentutkimus. Asioiden tarkastelussa pyritään intersektionaalisuuteen, eli ottamaan huomioon esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, luokan, iän, vammaisuuden ja muiden tekijöiden moninainen saman- ja eriaikainen merkityksellistyminen ihmisten arjessa.

Sukupuolentutkimus tekee yhteistyötä niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.
 

Hakeminen

Sukupuolentutkimus sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston opiskelijoilla.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Vappu Sunnari.
 

Lisätietoa opinnoista

Sukupuolentutkimuksen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta sekä Sukupuolentutkimuksen nettisivuilta
http://www.oulu.fi/naistutkimus/.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 19.2.2019