Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tasa-arvotyön tavoitteena on edistää työntekijöidensä ja opsikelijoidensa tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden.
Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus käsittelevät kasvatusta ja opetusta, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja niiden edistäminen ovat erityisen tärkeää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa toiminnassa.


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmäHumanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä kaudelle 2019–2021

Oulun yliopistossa tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pyrkii edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää.

 

Tutkijatohtori Sanna Huikari, puheenjohtaja (OYKKK)

Yliopistonlehtori Eetu Pikkarainen, sihteeri (KTK)

Yliopistonlehtori Markku Pulkkinen (OYKKK)

Suomen Akatemian tutkija Tuija Huuki (KTK)

Yliopistonlehtori Maija Saviniemi (HuTK)

Yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen (HuTK)

Mirja Mustapirtti, ylioppilaskunta (varajäsen Kakula Wandi, ylioppilaskunta)

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajat ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäseniä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien lisäksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän tehtävänä on:

  • olla tiedekuntatason foorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja viestii tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen liittyvistä asioista ao. tiedekunnissa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle.
  • valmistella ao. tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,
  • kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnissa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä
  • raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnille ja edelleen rehtorille.

 

Viimeksi päivitetty: 20.5.2019