Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tasa-arvotyön tavoitteena on edistää työntekijöidensä ja opsikelijoidensa tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden.
Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus käsittelevät kasvatusta ja opetusta, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja niiden edistäminen ovat erityisen tärkeää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa toiminnassa.


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmä

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2018

 

Varsinainen jäsen

Yliopisto-opettaja Matti Lukkari, kasvatustieteiden tiedekunta, pj

Tutkijatohtori Maija-Liisa Lanas, kasvatustieteiden tiedekunta

Yliopistonlehtori Maija Saviniemi, humanistinen tiedekunta, vpj

Yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, humanistinen tiedekunta

Yliopisto-opettaja Anne Keränen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Yliopistonlehtori Hannu Kahra, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sari Oksanen, opiskelijoiden edustaja

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajat ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäseniä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien lisäksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän tehtävänä on:

  • olla tiedekuntatason foorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja viestii tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen liittyvistä asioista ao. tiedekunnissa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle.
  • valmistella ao. tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,
  • kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnissa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä
  • raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnille ja edelleen rehtorille.

 

Viimeksi päivitetty: 4.9.2017