Käsityö/ Tekninen työ ja teknologia 25 op

Teknisen työn 25 opintopisteen opinnot suorittaessaan opiskelija omaksuu valmiudet opettaa teknistä työtä perusopetuksen alaluokilla. Opinnoissa opiskelija oppii yhdistämään teknisen työn tietoja ja taitoja teknologiaa soveltaen.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: Materiaali- ja valmistusteknologia, Robotiikka ja automaatio, Teknologinen suunnittelu, Teknologia ja pedagogiikka sekä Teknologian koulutuksellisia ulottuvuuksia.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat erityisesti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Minna Sainio. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilöitä ovat Jaakko Nykänen.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Teknisen työn tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019