Käsityö/ Tekstiilityö ja teknologia 25 op

Opintojen tiedeperustana on käsityötiede, käsityö-, taide- ja teknologiakasvatus. Käsityötä, erityisesti tekstiilityötä ja teknologiaa tarkastellaan kulttuurin ja ympäristön osana siten, että tuotteisiin ja toimintatapoihin liittyviä ongelmia on mahdollista ratkaista aktiivisessa ja kokemuksellisessa ajattelun ja toiminnan vuorovaikutuksessa. Eettistä ja esteettistä herkkyyttä kehitetään käyttäjälähtöisessä suunnittelussa suhteessa ekologisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Pedagogisesti ja didaktisesti tavoitteena on sellainen ajattelu- ja toimintakyky, että tuleva opettaja osaa ohjata tuotemaailmaan liittyvien ongelmien ratkaisemista kulloisenkin kontekstin vaatimalla tavalla. Opinnoissa saavutetaan valmius opettaa tekstiilityötä ja kehittää käsityönopetuksen opetussuunnitelmaa perusopetuksen vuosiluokilla 0-6.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 tai 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat, erityisesti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Minna Vastimo.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Tekstiilityön tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2019