Terveystieto 25 op

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen, terveyshaasteisiin ja yleisimpiin sairauksiin liittyviä yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja ympäristötekijöitä. Opiskelija osaa myös kuvata elimistön biologisten prosessien sekä psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksen terveydelle. Lisäksi hän osaa soveltaa ainedidaktisia periaatteita eri-ikäisten, erityisesti lasten ja nuorten, terveyden edistämiseksi sekä terveysosaamisen vahvistamiseksi. Hän osaa ratkaista terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä osaa selittää oman ja yhteisön vastuun terveellisen elämän kannalta.

Perusopintokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Terveystiedon perusteet (5 op) - 402960P
Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen haasteet (5 op) - 402103P
Ravitsemus terveyden edistäjänä (5 op) - 402956P
Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op) - 402961P
Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op) - 402951P

 

Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

 

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta. Hakuaikataulu noudattaa avoimen yliopiston ilmoittamaa aikataulua. Terveystiedon sivuaineoikeutta ei haeta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa.

Muiden tiedekuntien opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin suoraan avoimeen yliopistoon.

Kasvatustieteiden tiedekunta kustantaa terveystiedon perusopintojen opiskelemisen avoimessa yliopistossa omille opiskelijoilleen, mikäli sivuaine mahtuu opiskelijan opintosuunnitelmaan.  

Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Suoritusoikeus kestää yhden (1) lukuvuoden.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan ko. sivuainetta, ota yhteys oman koulutusohjelmasi opintoneuvontaan.
Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Mervi Savela.

Lisätietoa opinnoista

Terveystiedon tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019