Terveystieto 35 op

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen ja hyvinvointiin, terveyskäyttäytymisen, terveyshaasteisiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida valmiuksiaan lasten ja nuorten terveysosaamisen vahvistamiseen sekä osaa rakentaa terveystiedon opetuksen ja oppimisen sisältöjä tavoitesuuntautuneesti. Hän osaa myös arvioida niiden suhdetta koulun terveyden edistämiseen sekä osaa kehittää omaa toimintaa terveyden edistäjänä. 

 Aineopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Päihteet ja terveys (5 op) - 402957A/ ay402957A 
  • Liikunta terveyden edistäjänä (5 op) - 402958A/ ay402958A
  • Koulu lasten ja nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäjänä (5 op) - 402952A/ ay402952A
  • Suun terveys (5 op) - 402962A /ay402962A
  • Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi (5 op) - 402953A/  ay402953A
  • Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (5 op) - 402959A/  ay402959A
  • Tutkielma (5 op) - 402964A/ ay402964A

 

Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

 

Hakeminen

Hakuaikataulu noudattaa avoimen yliopiston ilmoittamaa aikataulua. Terveystiedon sivuaineoikeutta ei haeta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa.

Opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin suoraan avoimeen yliopistoon. Opiskelija vastaa itse aineopintojen kustannuksista.

Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Suoritusoikeus kestää yhden (1) lukuvuoden.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan ko. sivuainetta, ota yhteys avoimen yliopiston opintoneuvontaan.
 

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Mervi Savela.

Lisätietoa opinnoista

Terveystiedon tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

 

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019